Poradnik Wiadomości Branżowe

Bardzo dobre wyniki Nowej Netii za II kw. 2012 roku

Netia S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2012 roku. Skorygowany zysk EBITDA osiągnął rekordowy poziom 156,2 mln zł (wzrost o 17 proc. w porównaniu do I kw. 2012), a zysk netto wyniósł 21,0 mln

Netia S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2012 roku. Skorygowany zysk EBITDA osiągnął rekordowy poziom 156,2 mln zł (wzrost o 17 proc. w porównaniu do I kw. 2012), a zysk netto wyniósł 21,0 mln zł. Zarząd przedstawił również aktualizację prognozy na 2012 rok.

– Nowa Netia prezentuje dzisiaj bardzo dobre wyniki finansowe za II kwartał 2012 roku. Pierwsze półrocze 2012 r. zamykamy z rekordowo wysokim skorygowanym zyskiem EBITDA na poziomie 156,2 mln zł i zyskiem netto 21,0 mln zł. Projekt integracji Dialogu i Crowley’a z Grupą Netia realizowany jest zgodnie z planem i przyniesie prognozowane 130 mln zł rocznych synergii na poziomie przepływów środków pieniężnych do 2014 roku. – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia S.A.

– W II kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki i wysoką rentowność w segmencie klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Utrzymujący się trend spadku bazy klientów indywidualnych, związany z trudną sytuacją rynkową i agresywną konkurencją w niższych segmentach cenowych, skłonił nas do krótkoterminowej korekty celów operacyjnych; prognoza liczby usług (RGU) zostaje obniżona z 2,9 mln do 2,75 mln. Pomimo krótkoterminowej korekty, Netia znajduje się w doskonałej kondycji finansowej, odnotowując zadłużenie netto na poziomie zaledwie 0,76 x skorygowanego zysku EBITDA – dodał Mirosław Godlewski.

Dane finansowe

Przychody Netii w I półroczu 2012 r. wyniosły 1,081 mld zł, wykazując wzrost o 35 proc. w stosunku do I półrocza 2011 r. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł w I półroczu 2012 roku 289,2 mln zł, co stanowi wzrost o 49 proc. w stosunku do I półrocza 2011 r. W II kwartale 2012 r. skorygowany zysk EBITDA wyniósł 156,2 mln zł, co stanowi wzrost o 17 proc. w porównaniu z II kwartałem 2011 r.

Zysk netto odnotowany w I półroczu wyniósł 11,2 mln zł w stosunku do straty netto w wysokości 10,1 mln zł w I półroczu 2011 r.. Zysk netto w II kwartale 2012 r. wyniósł 21,0 mln zł wobec straty netto w wysokości 9,8 mln zł w I kwartale 2012 r.

A to już wiesz?  Generali OFE – struktura aktywów na dzień 30 września 2013 r.

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym w I półroczu i II kwartale 2012 r., w wysokości odpowiednio 160,4 mln zł i 87,3 mln zł.

Aktualizacja prognozy na 2012 rok

Zarząd podtrzymuje prognozę skorygowanego zysku EBITDA na poziomie 600 mln zł na 2012 rok oraz podwyższa prognozę skorygowanych przepływów wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym z 300 do 330 mln zł. Jednocześnie Zarząd obniża prognozę liczby usług (RGU) z 2,9 mln na 2,75 mln.

Liczba usług

Liczba usług (RGU) na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła 2785334 w porównaniu do 2 752 346 na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz 2 793 068 na dzień 31 marca 2012 r.

Liczba usług telewizyjnych na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła 71 274, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu do 48 775 usług na dzień 31 marca 2012 r.

Liczba usług szerokopasmowych wzrosła do 903 947 na dzień 30 czerwca 2012 r., co stanowi wzrost o 3 proc. z poziomu 877 044 na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz spadek o 1 proc. z poziomu 912 408 na dzień 31 marca 2012 r. Łączny udział Nowej Netii w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wyniósł 14,1 proc. wobec 14,2 proc. na dzień 30 czerwca 2011 r.

Liczba stacjonarnych usług głosowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 1 714 136 w porównaniu do 1 766 998 na dzień 30 czerwca 2011 r. Łączny udział Nowej Netii w rynku stacjonarnych usług głosowych wyniósł około 20 proc. w II kwartale 2012 r.

Liczba usług mobilnych szerokopasmowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła 33 415, a usług mobilnych głosowych 62 562, wykazując wzrost w obu kategoriach odpowiednio z poziomu 16 627 i 42 902.

A to już wiesz?  Spora część polskich przedsiębiorców obawia się brexitu

Rozwój sieci NGA

W II kwartale 2012 r. Netia rozszerzyła zasięg istniejącej sieci NGA, umożliwiającej świadczenie m.in. usług szerokopasmowych o wysokiej przepływności oraz usług 3play, obejmujących usługi telewizyjne w technologii IPTV oraz na bazie adaptywnego protokołu IP. Na dzień 30 czerwca 2012 r. sieć NGA Nowej Netii obejmowała zasięgiem 835 tys. lokali, w tym około 560 tys. lokali w zasięgu sieci miedzianej VDSL, około 129 tys. w zasięgu sieci optycznej (PON) oraz ponad 146 tys. w zasięgu szybkiej sieci ethernetowej oraz sieci FTTB.

Lider w LLU

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Netia obsługiwała 182 353 klientów na bazie sieci LLU w porównaniu do 159 260 obsługiwanych na dzień 30 czerwca 2011 r.

Netia zakończyła program uwalniania węzłów LLU, a ich liczba wyniosłą 712 na dzień 22 sierpnia 2012 r.

***

O Netii:

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy