Banki articles

„Kredyt przez SMS” w Dominet Banku

„Kredyt przez SMS” w Dominet Banku

Pod koniec października br. Dominet Bank umożliwił swoim klientom uzyskanie kredytu gotówkowego poprzez SMS.

Najnowszy produkt o nazwie „Kredyt przez SMS” oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, której wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta. Wykorzystanie telefonu komórkowego pozwala w …

Oprocentowanie depozytów idzie w górę

5 grudnia br. podwyższeniu ulegają stawki oprocentowania eKONTA, lokat oraz wybranych produktów kredytowych mBanku.

Zmiana oprocentowania obowiązująca od 5 grudnia związana jest ze wzrostem poziomu stóp procentowych NBP oraz wzrostem stóp rynkowych. Podwyższeniu ulega oprocentowanie wybranych produktów depozytowych i kredytowych. …

Kredyty bankowe

Kredyty bankowe

Oprocentowane kredytów zależy od:
Kosztu finansowanie się banków
WIBID stopa procentowa, jaką banki są gotowe zapłacić za środki przyjęte w depozyt WIBOR stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom. Obliczenia dokonuje się na podstawie …

Zmiany kadrowe w MultiBanku

Od 1 października 2007 Jarosław Mastalerz, Członek Zarządu BRE Banku SA, odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej, będzie tymczasowo pełnił również obowiązki Dyrektora Banku ds. MultiBanku, a Cezary Kocik z dniem 15 października obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Marketingu i Sprzedaży Bankowości …

Top