Banki Poradnik

Różnice pomiędzy factoringiem a kredytem

Różnice pomiędzy factoringiem a kredytem: obsługa faktur, przy faktoringu usługi obsługi faktur. Koszt faktoringu jest zazwyczaj wyższy niż kredytu. Największa firma factoringowa pochodzi od PKO

Różnice pomiędzy factoringiem a kredytem:
obsługa faktur,
przy faktoringu usługi obsługi faktur.
Koszt faktoringu jest zazwyczaj wyższy niż kredytu.
Największa firma factoringowa pochodzi od PKO S.A.
Ceny zależne są od rodzaju usług.

II Forfaitid. zakup przez faktora należności średnioterminowych ( eksportowych). Regres jest wyłączony.
Forfeiter – kupujący
Forfetysta – sprzedający
Dłużnik fortaifingowy

III leasing – krótkoterminowe lub długoterminowe wypożyczenie lub wydzierżawienie dóbr materialnych przez leasingodawcę w celu ich użytkowania przez leasingobiorcę bez prawa własności.
W momencie zakończenia umowy można odkupić przedmiot leasingowany.
Formy:
bezpośredni ( producent oddaje je w użytkowanie swoim klientom), nie ma firmy leasingowej,
pośredni ( przedsiębiorstwa nieprodukcyjne kupują je i przekazują je w użytkowanie leasingowe

funkcje firmy leasingowej:
finansowanie,
ponosi ryzyko niewypłacalności,
świadczy usługi ( np. z serwisem samochodu), przeglądy świadczy

Inny przedział leasingu:
finansowy ( długoterminowy) bez możliwości wypowiedzenia umowy w trakcie jej obowiązywania,
operacyjny ( krótkoterminowy) z możliwością wypowiedzenia umowy, przedmiotem umowy są rzeczy, których wartość łatwo oszacować np. do 2 lat ( samochody, samoloty).po upływie okresu leasingu firma leasingowa może wynająć komuś innemu lub odsprzedać leasingobiorcy za określoną kwotę.
Leasing jest korzystniejszy od kredytu, gdyż po zakończeniu nie trzeba się martwić o przedmiot leasingu (jego sprzedaż). Firmy leasingowe mogą uzyskać korzystniejsze rabaty przy zakupie większej partii towaru np., 100 samochodów. Koszty przeglądów, drobnych napraw pokrywa leasingodawca.

hastagi na stronie:

#leasing experts opinie#leasing-experts opinie

A to już wiesz?  Kredyt na bieżącą działalność, nie na inwestycje. Na co pożyczają polskie firmy?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy