Wiadomości Branżowe

Provident dzieli się wiedzą biznesową ze studentami

Provident dzieli się wiedzą biznesową ze studentami
W ramach programu Providenta „Kultura dzielenia się wiedzą” w 2014 roku blisko 1900 studentów z całej Polski poszerzało swoją wiedzę biznesową. Pracownicy firmy poprowadzili 52 spotkania, podczas których młodzi ludzie mogli poznać tajniki dobrze funkcjonującej firmy. Wkrótce rusza nowa edycja programu.Pokolenie Y stawia na swój rozwój i mobilność. Wybierając kierunek studiów, młodzi skupiają się na karierze i sukcesie. Z drugiej strony rozwijający się rynek pracy w Polsce wymusił większą elastyczność u osób rozpoczynających karierę zawodową. Provident wychodząc naprzeciw młodym, świeżym umysłom zachęcił swoich pracowników do dzielenia się wiedzą o mechanizmach świata biznesu i korporacji.Absolwent wkraczający w życie zawodowe potrzebuje wskazówek i drogowskazów. Nasi pracownicy podczas wykładów dzielą się swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi, co ułatwia im zrozumienie mechanizmów funkcjonowania w dużej firmie – komentuje Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa.Uzupełnienie oferty dydaktycznej„Kultura

W ramach programu Providenta „Kultura dzielenia się wiedzą” w 2014 roku blisko 1900 studentów z całej Polski poszerzało swoją wiedzę biznesową. Pracownicy firmy poprowadzili 52 spotkania, podczas których młodzi ludzie mogli poznać tajniki dobrze funkcjonującej firmy. Wkrótce rusza nowa edycja programu.

Pokolenie Y stawia na swój rozwój i mobilność. Wybierając kierunek studiów, młodzi skupiają się na karierze i sukcesie. Z drugiej strony rozwijający się rynek pracy w Polsce wymusił większą elastyczność u osób rozpoczynających karierę zawodową. Provident wychodząc naprzeciw młodym, świeżym umysłom zachęcił swoich pracowników do dzielenia się wiedzą o mechanizmach świata biznesu i korporacji.

Absolwent wkraczający w życie zawodowe potrzebuje wskazówek i drogowskazów. Nasi pracownicy podczas wykładów dzielą się swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi, co ułatwia im zrozumienie mechanizmów funkcjonowania w dużej firmie – komentuje Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa.

Uzupełnienie oferty dydaktycznej

„Kultura dzielenia się wiedzą” jest autorskim projektem Providenta. Celem programu jest przybliżenie studentom ogólnej wiedzy biznesowej. Pracownicy firmy – eksperci w danej dziedzinie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. W ramach spotkań prowadzą wykłady m.in. z: marketingu, szkoleń, komunikacji wewnętrznej, public relations, zarządzania personelem, budowania strategii organizacji oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu do tej pory odbyło się  167 spotkań, w których uczestniczyło ponad 5000 studentów. Eksperci Providenta byli gośćmi m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Politechniki Białostockiej.

Do naszego programu zgłaszają się uczelnie z całej Polski. Cieszymy się, że nasi eksperci swoją praktyczną wiedzą wzbogacają ich ofertę dydaktyczną. Dlatego też już pracujemy nad uruchomieniem nowej edycji projektu – mówi Agnieszka Krajnik.

A to już wiesz?  Klasa BGŻ – 10 lat dla polskiej edukacji

Aktywna odpowiedzialność biznesowa

Firma Provident udowodniła w 2014 roku, że odpowiedzialny biznes to istotny filar działania spółki. Reagując na zmieniający się rynek finansowy oraz oczekiwania otoczenia, Provident przygotował pierwszy raport społeczny na rynku pożyczkowym, w którym podsumowane zostały działania firmy w latach 2012-2013 oraz strategia działań CSR na lata 2015-2016.

W ubiegłym roku odbyły się również dwie edycje konkursu „Wokół Nas”, które umożliwiły realizację 146 lokalnych projektów dla 15 000 osób. Dodatkowo w ramach projektu „Tak! Pomagam” firmowi wolontariusze zrealizowali 65 projektów wolontariackich.

Społeczna odpowiedzialność jest jednym z kluczowych filarów strategii Providenta. Kierujemy się zasadą: razem możemy więcej, dlatego co roku uruchamiamy nowe inicjatywy, do których zapraszamy różne grupy społeczne. Pomagając, edukujemy i budujemy świadomość finansową Polaków – mówi Adam Czarnecki, Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności w Provident Polska.

Więcej informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu Providenta w tym raport CSR dostępny jest pod adresem: www.csr-provident.pl


dostarczył infoWire.pl

Źródło Provident Polska SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy