Wiadomości Branżowe articles

Fuzje i przejęcia: kluczowa rola komunikacji

Organizacje przejmują inne firmy kierując się rozmaitymi motywami. Jednym z najczęstszych powodów jest zamiar szybkiego rozwoju w obszarze technologicznym, oferowanie nowych produktów lub powiększenie udziału w rynku. Innym powodem mogą być czynniki finansowe, kiedy to aktualna wycena przejmowanego przedsiębiorstwa jest

Top