Ubezpieczenia

Sprawna likwidacja dla powodzian

1200 szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu zgłosili w ostatnich pięciu dniach klienci Ergo Hestii. To ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie bez opadów.

1200 szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu zgłosili w ostatnich pięciu dniach klienci Ergo Hestii. To ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie bez opadów.

– Z powodu wyjątkowej sytuacji staramy się możliwie jak najbardziej ułatwić naszym klientom likwidację szkód – mówi Mariusz Korzeniewski, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Indywidualnych Ergo Hestii. – Szkody powodziowe najszybciej można zgłosić za pomocą eKonta ubezpieczeniowego. Mamy już pierwsze takie zgłoszenia.

W eKoncie cała korespondencja związana ze zgłoszeniem szkody i jej likwidacją odbywa się drogą elektroniczną. Co więcej, jeśli szacunkowa wartość zgłoszonej szkody nie przekroczy 5 tys. zł, to klient może zlikwidować ją samodzielnie; oględziny nie są wtedy potrzebne.

– Gdy klient wypełni formularz zgłoszenia szkody, likwidator opublikuje w systemie listę dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody – dodaje Korzeniewski. – Po ich dostarczeniu przez klienta, w eKoncie publikowany jest kosztorys i decyzja dotycząca wypłaty odszkodowania.

Klienci poszkodowani przez powódź i likwidujący szkody tradycyjną drogą, również mogą liczyć na udogodnienia ze strony Ergo Hestii. Ubezpieczyciel szczególny nacisk kładzie na szybki kontakt z klientem i wypłatę kwot bezspornych. Spółka wprowadziła także uproszczenia dotyczące szacowania szkód, głównie zalań pomieszczeń piwnicznych. Dodatkowo, likwidatorów z terenów objętych powodzią już wspierają eksperci z mniej zagrożonych rejonów Polski.

ZALANIA W LICZBACH

77 – tyle szkód zalaniowych zgłoszono do Ergo Hestii w poniedziałek 10.05.2010.

767 – tyle takich samych szkód zgłoszono w poniedziałek 17.05.2010.

http://media.hestia.pl/pr/162014/sprawna-likwidacja-dla-powodzian

A to już wiesz?  Facebook nowym kanałem sprzedaży w Allianz

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy