Poradnik Wiadomości Branżowe

Przelewy SEPA dla Klientów Banku Pocztowego

Bank Pocztowy wprowadził dla swoich Klientów przelewy w systemie SEPA. Z tego typu przelewów mogą korzystać Klienci indywidualni i instytucjonalni Banku. Bank realizuje przelewy SEPA w walucie EUR na rzecz Beneficjentów

Bank Pocztowy wprowadził dla swoich Klientów przelewy w systemie SEPA. Z tego typu przelewów mogą korzystać Klienci indywidualni i instytucjonalni Banku.

Bank realizuje przelewy SEPA w walucie EUR na rzecz Beneficjentów posiadających rachunki w bankach, które są uczestnikami Systemu Polecenia Przelewu SEPA. Dotyczy to Banków krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu Norwegii i Szwajcarii.

Koszt przelewu SEPA w Banku Pocztowym dla klientów indywidualnych wynosi 4 zł., natomiast dla Klientów instytucjonalnych wynosi 5 zł. W przypadku przelewów przychodzących na rachunki prowadzone w Banku Pocztowym, Bank nie pobiera żadnych opłat od Klientów.

Klienci mogą realizować przelewy SEPA za pośrednictwem doradców w Placówkach Banku.

Polecenie przelewu SEPA, wychodzące i przychodzące to instrument płatniczy regulowany przez zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA. System ten jest przeznaczony do dokonywania przelewów w  walucie EUR w ramach Single Euro Payment Area. Ideą systemu jest zapewnienie możliwości łatwych przelewów międzynarodowych, przy zachowaniu zbliżonych parametrów cenowych do przelewów krajowych.

A to już wiesz?  Mobilne iPKO i Inteligo dla inwestorów giełdowych

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy