Wiadomości Branżowe

Proama pomaga przy kontroli skarbowej

Obecnie w Polsce działa ok. 1,7 mln przedsiębiorstw. W dużej mierze są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  Pośród wielu problemów jakie spędzają polskim przedsiębiorcom sen z powiek, jedno z czołowych miejsc zajmuje obawa przed kontrolą skarbową a konkretniej przed jej negatywnym wynikiem. Mało kto wie, że można wykupić

Obecnie w Polsce działa ok. 1,7 mln przedsiębiorstw. W dużej mierze są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  Pośród wielu problemów jakie spędzają polskim przedsiębiorcom sen z powiek, jedno z czołowych miejsc zajmuje obawa przed kontrolą skarbową a konkretniej przed jej negatywnym wynikiem. Mało kto wie, że można wykupić ubezpieczenie, które zapewnia przedsiębiorcy wsparcie podczas kontroli skarbowej.

Samozatrudnione ma wiele plusów, jak chociażby brak szefa,  możliwość udzielenia sobie samemu urlopu w dowolnym momencie, czy samodzielne kreowanie wartości, zakresu działalności i celów firmy. Niestety są również i mniej przyjemne aspekty tej formy zatrudnienia, jak np. obawa przed kontrolą skarbową a konkretniej przed jej negatywnym wynikiem

Rozbieżne interpretacje wydawane przez poszczególne Urzędy i Izby Skarbowe z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego oraz niejednorodne orzecznictwo Sądów, nie zapewniają podatnikowi komfortu pewności, że odprowadził podatek właściwie. W każdym przypadku, nawet jeżeli korzysta z usług księgowego, to na przedsiębiorcy – podatniku ciąży odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie się z fiskusem i to on będzie ponosił konsekwencje w przypadku stwierdzenia uchybień w rozliczeniu podatkowym.

Przed kontrolą skarbową skutecznie ustrzec się nie da, można jednak, w prosty sposób, zabezpieczyć jej przebieg oraz zminimalizować koszty związane z jej wynikiem.

Ubezpieczając majątek lub odpowiedzialność cywilną przedsiębiorstwa, możemy dokupić liczne dodatkowe mini produkty, oferowane przez ubezpieczycieli jako rozszerzenie podstawowego zakresu polisy, wśród których są ubezpieczenia zapewniające pomoc w takiej sytuacji – wyjaśnia Barbara Danielczyk, właścicielka BUU Bastion. – Przykładowo w ramach pakietu ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorców Proama dla Firm można dokupić ubezpieczenie pomocy podatkowej.  W ramach tego ubezpieczenia, w chwili otrzymania zawiadomienia o planowanej kontroli skarbowej, przedsiębiorca może liczyć na asystę doradcy podatkowego, który pomoże w sporządzeniu zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu kontroli, sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów prawa, czy skargi lub zażalenia, jak również odwołania od decyzji organu kontroli. Jeżeli te działania nie przyniosą zamierzonego rezultatu i  dojdzie do sporu – w ramach pomocy podatkowej, Proama pokryje koszty, opłat i wydatków koniecznych dla ochrony interesów prawnych klienta, w zakresie spraw podatkowych do łącznej sumy 50 tys. zł. Do takich kosztów należy np. wynagrodzenie adwokata z tytułu zastępstwa procesowego.

W ramach ubezpieczenia pomocy podatkowej w Proama przedsiębiorca w każdym momencie może skorzystać z telefonicznej asysty prawnej, za pomocą której w prosty sposób uzyska informację o podatkach, terminach i stawkach podatkowych, a w razie potrzeby zostaną mu również dostarczone między innymi interpretacje z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego wydawane przez Urzędy i Izby Skarbowe.

A to już wiesz?  Bank BGŻ wspiera 70. edycję Tour de Pologne

Pamiętajmy zatem, że ubezpieczyć możemy nie tylko przysłowiowe „mury” od zdarzeń losowych i ewentualnie odpowiedzialność cywilną, ale również szereg, na pierwszy rzut oka, mniej istotnych kwestii, które jednak w końcowym rozrachunku mogą się nam bardzo opłacić – dodaje Barbara Danielczyk.

Jakub Śliwiński, kierownik ds. ubezpieczeń MSP


dostarczył infoWire.pl

Źródło Proama. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy