Poradnik Wiadomości Branżowe

PKO Bank Polski zamierza przeprowadzić nową emisję obligacji podporządkowanych

PKO Bank Polski podjął decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. Decyzja ta, zgodna z konwencją europejskiego rynku obligacji podporządkowanych, świadczy o sile kapitałowej PKO

PKO Bank Polski podjął decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. Decyzja ta, zgodna z konwencją europejskiego rynku obligacji podporządkowanych, świadczy o sile kapitałowej PKO Banku Polskiego. Jednocześnie Bank zdecydował o nowej emisji obligacji podporządkowanych, w formacie podobnym do obecnych obligacji, których uplasowanie zaplanowano na jesień 2012 r., pod warunkiem uzyskania stosownych zgód KNF. Poprzedzenie wykupu wcześniej emitowanych papierów emisją nowych pozwoli na utrzymanie funduszy uzupełniających na niezmienionym, bezpiecznym poziomie.

Decyzja o przedterminowym wykupie – opcja call – dotyczy wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 600 700 000 zł wyemitowanych przez PKO Bank Polski 30 października 2007 r. Opcja call w stosunku do emisji z 2007 r. zostanie wykonana po przeprowadzeniu nowej emisji obligacji podporządkowanych. Zrealizowanie wykupu jest uzależnione od uzyskania przez Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach nowej emisji PKO Bank Polski zamierza wyemitować obligacje podporządkowane o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji z tego programu, w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF. Planowana łączna wartość nominalna obligacji będzie wynosiła nie więcej niż 1 600 700 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 1 000 zł.

Po otrzymaniu zgody KNF uzyskane z nowej emisji środki zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku. 

Wykup emitowanych w 2007 r. obligacji podporządkowanych przypada na październik tego roku. Przeprowadzenie transakcji zgodnie z zakładanym przez PKO Bank Polski harmonogramem umożliwi utrzymanie współczynników adekwatności kapitałowej na wysokim poziomie. Jestem przekonany, że planowana transakcja spotka się z zainteresowaniem inwestorów i potwierdzi wiarygodność kredytową PKO Banku Polskiego – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes nadzorujący Obszar Bankowości Inwestycyjnej.

Emisja obligacji podporządkowanych przeprowadzona przez PKO Bank Polski w 2007 r. była pierwszą na rynku polskim emisją podporządkowanych papierów dłużnych, dostępną dla szerszego kręgu inwestorów, poza grupą kapitałową emitenta. Nadsubskrybcja wyniosła wówczas ponad 30 proc. Transakcja została nagrodzona ” Deals of the Year 2008″ przez prestiżowy magazyn The Banker.

A to już wiesz?  Kredyt Hipoteczny Banku Pocztowego wśród najlepszych

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2012 rok wyniósł 1,005 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami “Produkt Roku 2011” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem “Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu “Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu “Top Marka” według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, jak wynika z rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.

A to już wiesz?  Mocna sprzedaż, trzykrotny wzrost zysku: pierwszy kwartał Grupy Ergo Hestia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy