Poradnik Wiadomości Branżowe

PARP wręczała nagrody dla innowacyjnych projektów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu

Drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) w Katowicach PARP tradycyjnie już wręczała nagrody dla innowacyjnych projektów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.Partnerem merytorycznym konkursu na „Innowacyjny Projekt” oraz „Innowacyjną Instytucję Otoczenia Biznesu” jest Grupa PTWP SA, organizator EEC. Nagrody i

Teaser

Drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) w Katowicach PARP tradycyjnie już wręczała nagrody dla innowacyjnych projektów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.

Partnerem merytorycznym konkursu na „Innowacyjny Projekt” oraz „Innowacyjną Instytucję Otoczenia Biznesu” jest Grupa PTWP SA, organizator EEC. Nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach otrzymało 10 firm i instytucji.

W kategorii „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu” nagrodę główną otrzymał Związek Banków Polskich za realizację projektu „Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” KPK CIP”, który od 2007 roku umożliwia polskim firmom korzystanie z instrumentów inżynierii finansowej. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: SATUS Venture Sp. z o.o. za realizację projektu „Sieć Inwestorów prywatnych SATUS”, w ramach którego wraz z kilkoma czołowymi instytucjami otoczenia biznesu zbudował system inkubacji i finansowania innowacyjnych projektów oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o. za projekt „Rozbudowa Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii – Life Science”, którego celem jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej wsparcie innowacyjnych projektów od momentu powstania idei aż do pełnego wdrożenia.

W ramach „Projektów Rozwiązujących Ważne Społeczne Problemy” nagrodę główną otrzymała firma BLIRT S.A. za realizację projektu „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych”. Wyróżnienie otrzymała firma CHM Sp. z o.o. za projekt „Wprowadzenie produkcji implantów do osteosyntezy blokowanej urazów kości”, który wprowadził do dziedziny ortopedii i traumatologii nowoczesną metodę leczenia złamań kości przy pomocy systemu płyt blokowanych ChLP.

Zwycięzcą kategorii ”Innowacyjny Projekt – Wschodząca Gwiazda” została firma JOJO Mobile Polska Sp. z o.o., beneficjent działania 3.1 PO IG za projekt „Inkubacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych”, którego celem było zbudowanie przedsiębiorstwa dostarczającego globalne produkty i usługi mobilne w oparciu o platformę Windows Phone oraz pozostałe platformy mobilne. 

A to już wiesz?  4 000 publikacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012

Laureatem nagrody głównej w kategorii „Innowacyjny Projekt – Współpraca Biznesu z Nauką” została firma BS-154 Sp. z o.o. za projekt „Asymetrycznie podstawione pochodne antrapirydazonu jako cytostatyki modulujące oporność wielolekową komórek nowotworowych” – w ramach którego został opracowany nowy, przełomowy lek na raka. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. za projekt „Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie”, polegający na wdrażaniu innowacji w firmach poprzez transfer technologii.

Firma EKOBENZ Sp. z o.o. została laureatem nagrody głównej w kategorii „Eko-Innowacyjny Projekt” za wdrożenie produkcji benzyny syntetycznej w postaci mieszaniny węglowodorów o składzie i właściwościach użytkowych nie gorszych od handlowych paliw silnikowych otrzymywanych z ropy naftowej w ramach projektu „Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych z bioetanolu”. Wyróżnienie otrzymała firma Environmental Solutions Poland Sp. z o.o. za realizację projektu „Ekologiczna mieszanina olefin jako alternatywa na rynku paliw płynnych”, polegającego na wytwarzaniu alternatywnych źródeł energii mieszaniny olefin (oleju opałowego) poprzez przetwórstwo odpadów z tworzyw sztucznych i zużytych opon.

Jerzy Buzek, były Premier i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podkreślił podczas uroczystości, że PARP bardzo dobrze wydaje pieniądze i takiego samego zdania są także przedsiębiorcy, którzy bardzo liczą się z tym, co robi ta instytucja i jak ich ocenia. – Mamy wielki pożytek nie tylko z unijnych pieniędzy, ale i z ludzi, którzy je dzielą – dodał.

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział między innymi: Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, Wojciech Kuśpik, Prezes PTWP SA i inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Jerzy Buzek, były Premier, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

< 241642" >

Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy