Wiadomości Branżowe

Korekta omyłki w prognozie wyników finansowych GK PMPG na rok 2013

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę raportu bieżącego nr 39/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, na podstawie którego przekazał do publicznej wiadomości prognozę wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Korekta dotyczy omyłki

Teaser

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę raportu bieżącego nr 39/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, na podstawie którego przekazał do publicznej wiadomości prognozę wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Korekta dotyczy omyłki pisarskiej dokonanej w założeniach do prognozy wyników finansowych, w punkcie A. „Niezależne od Emitenta”, gdzie w podpunkcie dot. prognozowanego  wzrostu gospodarczego Polski omyłkowo podano wartość 2,2 proc., która została zapisana przez rząd w budżecie na 2013 rok. Jednak z uwagi na liczne ekspertyzy i oceny analityków oraz rekomendacje własnej Rady Nadzorczej, Zarząd PMPG przy sporządzeniu prognozy przyjął konserwatywną wartość wzrostu gospodarczego na poziomie 1,7 proc.

W związku z tym Emitent koryguje błędnie podaną w komunikacie wartość.

Pozostałe dane przekazane w prognozie wyników finansowych nie uległy zmianom.

W załączeniu Emitent przekazuje prawidłową treść raportu dot. prognozy wyników finansowych.

O powyższym mówił również Prezes Zarządu Emitenta Michał M. Lisiecki w rozmowie z Pamelą Bem w TVNCNBC w dniu 28 marca 2013 roku.  

< 238219" >

Źródło Platforma Mediowa Point Group SA. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Nowy Prezes Netii: strategię przedstawię jesienią

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy